De familie “Wijhe 2” bestaat uitsluitend uit de vroegere familietak Kreileman. In de geschiedenis van deze familie speelde Erve De Kreil in Schoonheeten een belangrijke rol.

De eigenaren

Deze eeuwenoude boerderij heette aanvankelijk ‘Kreijnck’ of ‘Kreijl’.

Na het overlijdenin 1553 van Geertruid Kreijnck kwam ze door vererving in bezit van Hendrik van Essen. Hendrik en zijn nazaten woonden er generaties lang. Toen Bertha, een dochter van Hendrik van Essen,  in 1591 trouwde met Johan van Besten kreeg het nieuwe paar boerderij De Kreil mee als huwelijksgeschenk. Johan en Bertha kregen een dochter Sophia die later in het huwelijk zou treden met Herman Goossen Grubbe.

Dit huwelijk liep niet zo goed. Het liep uit op een echtscheiding en daarna had Sophia zoveel schulden dat zij De Kreil wel moest verkopen. De nieuwe eigenaar werd Hendrik ter Welberg. In 1692 verkocht Egbert ter Welberg, een zoon van Hendrik, een deel van het erfgoed aan Eusebius Bentinck. Het overblijvende deel van De Kreil ging na het overlijden van Egbert over op diens zoon Joan Bentinck. In 1754 ging de boerderij weer over in andere handen. Joan Bentinck verkocht De Kreil aan de familie Lindeman, een familie die bestond uit vier broers en twee zusters. De oudste broer zou de nieuwe eigenaar worden. Nadat de vier broers overleden waren kwam erve De Kreil in handen van hun zuster Hendrika Lamberts-Lindeman. In 1798 werd haar dochter Jacoba  Lamberts de nieuwe eigenares. Bijna een halve eeuw later, in 1843, kwam De Kreil in handen van Nicolaas Antonius Lamberts. Diens erfgenamen verkochten het op 15 juli 1867 via een veiling aan Derk Bentinck.

De Kreil bleef tot 1958 een boerenbedrijf waarna het in 1964 door Rolf Bentinck van Schoonheten grondig werd verbouwd. Rolph woonde op De Kreil tot zijn moeder stierf. Zijn moeder woonde tot die tijd op het kasteel Schoonheten.  Daarna betrok Rolph het grote huis en zijn oudste dochter ging met haar gezin op De Kreil wonen. Bron: Wikipedia

Het  verband tussen de familienaam Overmars en Het Kreil.

In de 18e eeuw woonde Jan Kreile als pachter op Het Kreil, samen met zijn vrouw Teune Jonge Lamberts en de kinderen. Bij de volkstelling van 1748 wordt het gezin vermeld als, vader, moeder, vier kinderen onder de tien jaar en drie dienstboden. Hun dochter Fenne huwt in mei 1776 met Jan Gerrits Räbberhaus. Het jonge paar komt ook op Het Kreil wonen en na de dood van zijn schoonouders zet Jan (eveneens als pachter) het bedrijf voort.

Jan en Fenne krijgen in 1779 een zoon, Teunis Kreileman. Deze Teunis koopt enkele decennia later een stuk grond onder Wijhe om daar een boerenbedrijf te  stichten. Teunis zou zich daar “Overmars”  gaan noemen naar de grond waarop hij woonde en werkte. Omdat er echter al een Overmars in de buurt woonde werd het voor de duidelijkheid “Teunis Nieuw Overmars”.

Met dit als achtergrond  werd Jan Räbberhaus/Kreileman de stamvader van de familietak die we “Kreileman” hebben genoemd.