Harink en Hasselt

In deze familie komen de oorspronkelijke familietakken Harink en Hasselt bij elkaar.

De stamhouder is Jacob Overmars (of Avermarsch), geboren ca. 1638. Hij was gehuwd met Hendrickjen Herms en het gezin woonde op een boerderij in Linderte onder Raalte. Jacob en Hendrickjen hadden drie zoons, Rutger, Lucas en Hendrik.

Mogelijk is er een vierde zoon, Gerrit. Het is zelfs waarschijnlijk dat Jacob de vader is van Gerrit, maar we hebben het niet met zekerheid kunnen vaststellen. Daarom is Gerrit in onze overzichten de stamvader van Raalte familie 2

De stamvader van de “oude Harink-tak” is Hendricus Jacobs Overmars (in de  stamboom nr. IV.25).

De stamvader van de “oude Hasselt-tak”is  Jan Hendriksz Overmars (in de  stamboom nr. V.16).