Familietak Holten

Omstreeks 1770 werd in de Dijkerhoek de katerstede Beld Gerrits gesticht door Gerrit Gerritsen (alias Ganze Gerrit). De grond en de opstallen waren eigendom van de Marke van Holten. Later kreeg het boeren bedrijfje de naam “Overmars”. Waarom de naam veranderd werd is niet duidelijk maar de nieuwe naam zal gekozen zijn omdat Beld Gerrits destijds tegenover boerderij De Mars lag.

In 1811, toen de Marke geld nodig had om een nieuwe school te bouwen in Dijkerhoek kreeg Jan Overmars de kans om het boerderijtje te kopen. Op 13 nov. vond voor notaris Johannes van der Plas Bouwmeester de overdracht plaats. Markerichter Gerrit Willem Jacobson trad op als griffier en voor 775 hollandse guldens werd Jan Overmars de trotse eigenaar van een bedrijf van ca. 3,5 hectare. Het geld dat hij tekort komt leent hij van Jan Slagman.

In 1925 was het oude Beld Gerrits zo bouwvallig geworden dat Frederik Wilmerink, de toenmalige eigenaar, vlak ernaast een nieuw woonhuis liet bouwen. Dit nieuwe huis werd “Kamans” genoemd, en zo heet het nog steeds. In de oude gebouwen werd nog wel vee gestald en de keuken werd nog wel eens gebruikt om er te koken. In 1962 werd de oude boerderij afgebroken en op de fundamenten werd een nieuwe schuur gebouwd. De oude schuur bleef nog even bewaard.

Het laatste tastbare overblijfsel van Beld Gerrits/Overmars verdween in 1971 toen ook de oude schuur werd afgebroken.