Contact

De familiestichting Overmars(ch) is in 1995 opgericht in Ermelo (stichtingsregisternummer 41025276).

Het bankrekeningnummer is 35.42.82.565 t.n.v. Familiestichting Overmars(ch) te Ommen.

 

De bestuursleden zijn als volgt bereikbaar:

 

             Voorzitter: voorzitter@overmars.org

             Secretaris/penningmeester: secretaris@overmars.org

             Redactie nieuwsbrief: redactie@overmars.org

            Algemeen bestuurslid: jwm@overmars.org